Painful Pole Vault
Mijn sport is het niet, maar het schijnt nog behoorlijk lastig te zijn. Buiten dat is polsstokhoogspringen zo nu en dan nog behoorlijk pijnlijk ook. Ik sla even over..