Never Celebrate Too Early

Of het nou tijdens een voetbalwedstrijd of een potje tennis is. Nooit te vroeg juichen!