Military Mistakes
Daar kunnen we kort en bondig over zijn..

[ ] Geschikt
[X] Ongeschikt