Just A Normal Day In Russia #20

Het verkeer is serieuze business, maar sommige voetgangers hebben daar een beetje maling aan. Tja, en dan krijg je dit soort praktijken..